Quyết địnhĐiều chỉnh khoản 3 và khoản 5 điều 1 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên ...